Tinnitus-behandelingen (TRT)

Wat is tinnitus?

Tinnitus of een auditieve fantoompijn is het horen van geluiden die er niet zijn buitenaf. Je hoort dan continu een piepend of ruisend geluid. 

Hoe krijg je tinnitus?

Meestal wordt de ‘piep’ in je oren veroorzaakt door lawaai: denk maar aan heel luide muziek op een feestje, machines in je werkomgeving die veel lawaai maken of een knal. De trilhaartjes in je binnenoor raken dan beschadigd, waardoor je een ‘piep’ hoort. Vaak herstellen die trilhaartjes vanzelf en hoor je de ‘piep’ maar tijdelijk. Soms zijn de trilhaartjes onherstelbaar beschadigd en hoor je de oorsuizen permanent.

Oorsuizen kunnen ook veroorzaakt worden door aandoeningen als otosclerose en de ziekte van Menière of ze gaan gepaard met ouderdomsdoofheid. Voor we de oorsuizen kunnen behandelen, is het belangrijk om de oorzaak ervan te achterhalen.

Hoe behandelen wij tinnitus?

Een geschikte behandeling voor tinnitus is afhankelijk van persoon tot persoon. Voor sommigen volstaat eenmalig advies, bij anderen raden we gehoorbescherming aan, is er gehoorverbetering nodig of gaan we te werk met ruismarkeerders.

Al die oplossingen zitten ingebed in TRT-training (Tinnitus Retraining Therapy), een therapie die wetenschappelijk onderbouwd is en waarvoor we bijscholingen volgden bij de gespecialiseerde professor Dr. Jastreboff. 

Het doel van onze behandeling is kwalitatief leven zonder merkbare tinnitus tot tinnitus die niet meer hindert. Vergelijk het met een brilmontuur: het hindert je niet en je merkt het amper, maar het is er wel. Wat we vooral willen verhelpen, is dat je tinnitus ervaart als pijn: pijn hindert je en je aandacht gaat er ongewild naartoe.


Wil je graag meer info over hoe wij je kunnen helpen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.


Webdesign by WouW.be