Zorgeloos

Omdat de stap naar een zorgverlener meestal niet eenvoudig is, streeft Hoorcentrum Marinus naar een zorgeloze behandeling. Om de eerste stap zo klein mogelijk te houden zijn advies en diagnose steeds vrijblijvend en kosteloos. 

Dit blijft zo voor de volgende stappen. De behandeling van de gehoorproblemen start met een proefperiode die, zolang er vooruitgang geboekt wordt, niet beperkt is in de tijd. Ook deze proefperiode is vrijblijvend en kosteloos, ongeacht de lengte.

De proefperiode eindigt met een evaltuatie van de oplossing. Pas als deze positief is, naar de mening van de patiënt en de audicien, zal overgegaan worden tot een aankoop. Waarna Hoorcentrum Marinus steeds toegankelijk blijft voor eventuele verdere aanpassingen, onderhoud en advies.

Voor deze aanpak is gekozen omdat een te korte proefperiode leidt tot onvoldoende meerwaarde voor de patiënt en de toestellen uiteindelijk in een kast belanden.

Gehoorbescherming test Hoorcentrum Marinus steeds op lekdichtheid, omdat dit de enige garanite is op bescherming.

Webdesign by WouW.be