Patiëntgericht

Zorgverlening staat of valt met de patiënt. Hoorcentrum Marinus zet deze dan ook centraal.

We gaan ook op zoek naar de werkelijke noden van de patiënt, ondervindt hij of zij problemen op zijn werk, onder vrienden, bij kinderen, tijdens het sporten … Zo’n zoektocht vraagt rust en privacy. Hoorcentrum Marinus heeft daarom gekozen voor een para-medische aanpak met wachtzaal en praktijk. Deze aanpak beschermt namelijk de privacy van de patiënt en creëert een atmosfeer van rust en wederzijds vertrouwen. Om de rust nog beter te vrijwaren zijn de contacten tussen de patiënten en de audicien steeds op afspraak.

De audicien is ook een master in de audiologie en zal in geval van twijfel de patiënt de patiënt doorverwijzen naar een meer geschikte zorgverlener.